На 29 ноември 2010 г. в сградата на училището се проведе патронния празник на НУ "П. Р. Славейков" - гр. Роман. Можете да гледате записите:

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 1

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 2

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 3

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 4

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 5

Патронен празник на НУ "П.Р.Славейков" - гр. Роман проведен на 29.11.2010 г. част 6